Kapsam


Bürküt Türk Dünyası Dergisi’nde yayımlanacak makaleler aşağıda belirtilen konular ile ilgili olmalıdır:

  • Türk Dünyası Bağlamında Türk Dili
  • Türk Dünyası Bağlamında Türk Halk Bilimi
  • Türk Dünyası Bağlamında Türk Sanatı
  • Türk Dünyası Bağlamında Türk Tarihi
  • Türk Dünyası BağlamındaTürk Edebiyatı
  • Türk Dünyası Bağlamında Türkçe Eğitimi
  • Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler
  • Türk Soylulara Türkçe Öğretimi
  • İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi