İNTİHAL POLİTİKASI


Bürküt Türk Dünyası Dergisi'ne gönderilen aday makalelerin benzerlik oranı kontrolü Ithenticate yazılım programı ile yapılmaktadır. Yazarlar benzerlik oranı dosyasını yüklemek zorundadır. Kaynakça hariç benzerlik oranı %15'i aşan makaleler yazara iade edilir. Sorumlu yazar ayrıca benzerlik oranı bildirisi dosyasını yükleyerek aday makalenin herhangi bir intihal problemi olmadığını beyan etmek zorundadır. Böylece intihal problemi ile karşılaşılması durumunda bütün sorumluluğun yazarlarda olduğu teminat altına alınmaktadır. 

Bürküt Türk Dünyası Dergisi COPE Code of Conduct for Journal Editors kurallarını esas almaktadır. İntihal ve diğer etik dışı davranışların tamamını red eder ve kabul etmez. Bu nedenle intihal dergi politikasının, COPE Code of Conduct for Journal Editors, benimsediği davranışlar esnetilemez. Yazarların sorumluluğunda olan intihal ve etik dışı davranışlar dergi tarafından tespit edilirse, aday makaleler red edilir, ya da düzenlenmesi için yazara iade edilir. Yayınlanmış makalelerde intihal ya da etik dışı davranış tespit edilme durumunda ilgili yayın için yazar savunması istenir. Yazar savunması sonucunda intihal ya da etik ihlal tespit edilen yayınlar geri çekme işlemi uygulanır. Geri çekme işlemi sonucunda ilgili yayın künyesi dergi tarafından resmi olarak duyurulur. Baş editör ve yardımcı editörler makale ile ilgili gerekçe hazırlayarak etik ihlal yapılan makaleye geri çekme prosedürü uygulanır. Geri çekilen bir makalenin web sayfasındaki metin dosyası bloke edilir. Geri çekilme nedeni dosya olarak sisteme eklenerek arşivde sürekli kalması sağlanır.