AN INVESTIGATION OF TEXTS IN PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEXTBOOKS IN TERMS OF VALUES EDUCATION

Abstract

Bu çalışmada ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf Türkçe kitabındaki metinler değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Metinler; adalet, adil olma, aile birliği, alçak gönüllülük, bağımsız ve özgür düşünebilme, bilimsellik, cesaret, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, dürüstlük, empati, estetik, fedakarlık, hoşgörü, iyilik, iyimserlik, liderlik, merhamet, misafirperverlik, nazik olma, özdenetim, özgüven, paylaşma, sabır, saygı, selamlaşma, sevgi, sorumluluk, şefkat, temizlik, vatanseverlik ve yardımseverlik değerleri bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle İlkokul Türkçe ders kitabındaki metinlerin değerler eğitimi açısından zengin bir içeriğe sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords

İlkokul, Türkçe, ders kitabı, değer, değerler eğitimi.


Kaynakça