AFTER İRFAN MURAT YILDIRIM, A SON OF TWO COUNTRIES

Abstract

İrfan Murat Yıldırım, 1963 yılında Iğdır’da dünyaya gelir. İlkokulu, ortaokulu Iğdır’da; Samsun’da başladığı liseyi ise Iğdır’da bitirir. Yıldırım, lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; Yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda tamamlar. İrfan Murat Yıldırım, İrfan Murat Yıldırım, Türk Dili Okutmanı olarak 1984-1996 yılları arasında Ege Üniversitesinde, 1993-1996 yılları arasında Varşova Üniversitesinde; Öğretim Üyesi olarak da 1996-2000 yılları arasında Kars Kafkas Üniversitesinde, 2000-2024 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde çalışır. İrfan Murat Yıldırım, Türk dünyası, Azerbaycan Türkleri, İran Türkleri, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı alanlarında birçok kitap, makale ve bildiri yazar. Dr. Öğretim Üyesi İrfan Murat Yıldırım, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda görev yaparken 17 Mayıs 2024 tarihinde vefat eder. Bu makale Dr. Öğretim Üyesi İrfan Murat Yıldırım’ın öz geçmişi, akademik hayatı, yayınları ve Türk dünyası ile ilgili çalışmaları hakkındaki bilgileri içermektedir.Keywords

İrfan Murat Yıldırım, Türk Dünyası, Azerbaycan, Yeni Türk Edebiyatı.


Kaynakça