A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON THE SCOPE OF THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION (TEKE): MOST DOWNLOADED ARTICLES

Abstract

Teknolojik  gelişmelerle birlikte akademik yayıncılık anlayışı da ilerleme göstermiştir. Bilginin, belgenin ve bulgunun akademik anlamda paylaşımını ve ilgilisine, okuyucusuna daha kolay ulaşmasını sağlamak adına çevrim içi (online) yayım yapan akademik dergilerin sayısı artış göstermiştir.

Dünyadaki bu eğilim Türkiye’de de önem kazanmıştır. Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki dergiler arasında adı ile uyumlu olarak Türkçe, edebiyat, kültür ve eğitim alanlarında 2012 yılından günümüze kadar yılda 4 sayı olarak kesintisiz bir şekilde yayım hayatını sürdüren Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi büyük bir dikkat çekmektedir.

Akademik dergiler üzerinde gerçekleştirilen bibliyometrik analiz alanyazınına katkı sunmak, 50. sayısını yayımlamak üzere olan Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nin başarısına dikkat çekmek, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanmış makalelerden en fazla ilgi görenleri belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemede Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanan makaleler arasından en fazla okunan makaleler ve her sayı içinde en fazla okunarak ön plana çıkan makaleler, DergiPark sistemi üzerinden belirlenen indirilme sayıları, bulundukları sayıdaki indirilme sayısına göre oranları ve Google Akademik’te yer alan atıf sayılarına göre incelenmiştir.

DergiPark üzerinden gerçekleştirilen incelemede Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanmış tüm makalelerin toplamda 3.343.333 indirilme sayısına ulaştığı belirlenmiştir. En fazla indirilen makalenin 67.355 kere indirildiği; incelenen makaleler arasında en fazla atıf alan makalenin de 251 atıf aldığı tespit edilmiştir.Keywords

TEKE, DergiPark, indirme, atıf.


Kaynakça