İHSAN DENİZ: TAM ÇERÇEVESİNDE AÇLIK TEMASI
(IHSAN DENIZ: THE THEME OF HUNGER IN THE STARVATION OF THE TAM )

Yazar : Süleyman AKDAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 3/1
Sayfa : 59-75
    


Abstract

İhsan Deniz 80 sonrası öne çıkan şairlerden olup farkı söyleyiş tarzı ve kendine has üslubuyla önce çıkan, şiirlerinde metafizik unsurları göze çarpan bir şairdir. Bugüne dek şairin 15 şiir kitabı çıkmış, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmış, Bürde, Yönelişler ve İpek Dili Seçkisinde yazıları yayımlanmıştır. Bu çalışmada İhsan Deniz’in 2014 yılında Meserret Yayınları tarafından basılmış olan Tam adlı kitabı açlık teması çerçevesi içerisinde ele alınacaktır. İhsan Deniz’in şiirlerinde görülen başlıca temalar; aşk, ölüm, yalnızlık, yersiz-yurtsuzluk, herkesleşmek, hastalık ve doğa gibi temalardır. Şairin yayımladığı 12. Kitap olan Tam adlı eseri ise açlık teması çerçevesinde örülmüştür. Şair açlığın maddi manevi getirdiklerine ve bunun sonucunda ortaya çıkan ruhsal durumunu okura hissettirmektedir.Keywords

İhsan Deniz, Tam, açlık, şiirde tema.Özet

İhsan Deniz is one of the prominent poets after 1980’s, with his different style of expression and unique style, andwith metaphsical elements in his poems. Until now, the poet has published 12 poetry books, worked as a columnist, in Yeni Şafak Newspaper and has articles have been published in Bürde, Yönelişler and İpek Dili Seçkileri. In this study, İhsan Deniz’s book named “Tam” published by Meserret Publications in 2014, will be discussed within the framework of theme of starvation. The main themes seen in İhsan Deniz’s poems are themes such as love, deatk, loneliness, homelessness and natüre. The work titled “Tam” which is the 12th book published by the poet, is written the framework of theme of the starvation. The poet makes the reader feel the material and spiritual consequences of hunger and the resulting spiritual state.Anahtar Kelimeler

İhsan Deniz, Tam, starvation, theme in poetry.