ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ’NİN ETKİ ALANI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ: EN ÇOK İNDİRİLEN MAKALELER
(A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON THE SCOPE OF THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION (TEKE): MOST DOWNLOADED ARTICLES )

Yazar : İsmail ÇOBAN   - Selahattin Muhammed ULAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 3/1
Sayfa : 76-98
    


Abstract

Teknolojik  gelişmelerle birlikte akademik yayıncılık anlayışı da ilerleme göstermiştir. Bilginin, belgenin ve bulgunun akademik anlamda paylaşımını ve ilgilisine, okuyucusuna daha kolay ulaşmasını sağlamak adına çevrim içi (online) yayım yapan akademik dergilerin sayısı artış göstermiştir.

Dünyadaki bu eğilim Türkiye’de de önem kazanmıştır. Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki dergiler arasında adı ile uyumlu olarak Türkçe, edebiyat, kültür ve eğitim alanlarında 2012 yılından günümüze kadar yılda 4 sayı olarak kesintisiz bir şekilde yayım hayatını sürdüren Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi büyük bir dikkat çekmektedir.

Akademik dergiler üzerinde gerçekleştirilen bibliyometrik analiz alanyazınına katkı sunmak, 50. sayısını yayımlamak üzere olan Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nin başarısına dikkat çekmek, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanmış makalelerden en fazla ilgi görenleri belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemede Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanan makaleler arasından en fazla okunan makaleler ve her sayı içinde en fazla okunarak ön plana çıkan makaleler, DergiPark sistemi üzerinden belirlenen indirilme sayıları, bulundukları sayıdaki indirilme sayısına göre oranları ve Google Akademik’te yer alan atıf sayılarına göre incelenmiştir.

DergiPark üzerinden gerçekleştirilen incelemede Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde yayımlanmış tüm makalelerin toplamda 3.343.333 indirilme sayısına ulaştığı belirlenmiştir. En fazla indirilen makalenin 67.355 kere indirildiği; incelenen makaleler arasında en fazla atıf alan makalenin de 251 atıf aldığı tespit edilmiştir.Keywords

TEKE, DergiPark, indirme, atıf.Özet

Along with technological developments, the understanding of academic publishing has also progressed. The number of academic journals publishing online has increased to ensure that information, documents, and findings are shared academically and are more easily accessible to readers.

This trend in the world has also gained importance in Turkey. Among the journals publishing in the field of social sciences in Turkey, the International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE), which has been publishing uninterruptedly in four issues per year since 2012 in the fields of Turkish, literature, culture, and education, in line with its name, attracts great attention.

Bibliometric analysis carried out on academic journals aims to contribute to the literature, to draw attention to the success of the International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE), which is about to publish its 50th issue and to determine the most popular articles published in the International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE). This study has been carried out.

In the examination, the most read articles among the articles published in the International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE) and the articles that stand out by being read the most in each issue, their download numbers determined through the DergiPark system, their rates according to the number of downloads in their issue and their place in Google Scholar. The field was determined according to citation numbers.

In the review carried out through DergiPark, it was determined that all articles published in the International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE) has reached a total of 3,343,333 downloads. The most downloaded article has been downloaded 67,355 times; It was determined that the most cited article among the articles examined has received 251 citations.Anahtar Kelimeler

TEKE, DergiPark, download, citiation.