Son Sayı

Bürküt Türk Dünyası Dergisi Aralık 2023 Sayısı

Editör / Editor

Doç. Dr. Onur ER

Editör Yardımcısı/ Editor Assistant

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN


Bursa  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Anıl Yasin OĞUZ  
ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE ONGİ YAZITI’NDAKİ T1G2 (ATİG) BOYUNUN KÖKENİ VE ÄDİZ-ÄDÄ BOYLARIYLA İLİŞKİSİ
 2/2,(2/2) , 99-109

ACCORDING TO CHINESE SOURCES THE ORIGIN OF THE T1G2 (ATİG) TRIBE IN THE ONGI INSCRIPTION AND ITS RELATIONSHIP WITH THE ÄDİZ-ÄDÄ TRIBES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmü Gülsüm SUYER  
ŞAKİR SELİM’İN “KIRIMNÂME” ŞİİRİNİN DİL VE KÜLTÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ
 2/2,(2/2) , 110-125

EXAMINATION OF SAKIR SELIM'S KIRIMNAME POEM FROM THE POINT OF LANGUAGE AND CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Negizbek SHABDANALIEV  
1920’Lİ VE 1930’LU YILLARDA SSCB’DE YÜRÜTÜLEN DİL SİYASETİ VE BUNUN KIRGIZ TÜRKÇESİ ÜZERİNE ETKİSİ
 2/2,(2/2) , 126-141

LANGUAGE POLICY IN THE FIRST YEARS OF THE ESTABLISHMENT OF THE USSR AND ITS EFFECT ON KYRGYZ LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryemnur KÜÇÜK Büşra KOÇAK MACUN  
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 2/2,(2/2) , 142-170

AN INVESTIGATION OF TEXTS IN PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEXTBOOKS IN TERMS OF VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat ENSAR Muhammet YILMAZ, Atila ŞENOL, Hatice ŞENOL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ BİR MASAL ANLATICISI OLARAK AFRİKALI LEO
 2/2,(2/2) , 171-175

LEO THE AFRICAN AS AN ANCIENT STORYTELLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut20
Özet | Abstract | Tam Metin |