Son Sayı

Bürküt Türk Dünyası Dergisi Haziran 2024 Sayısı

Editör / Editor

Doç. Dr. Onur ER

Editör Yardımcısı/ Editor Assistant

Dr. Nazmi ŞEN 


Bursa  2024
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Cengiz ALYILMAZ  
İKİ ÉLİN BALASI İRFAN MURAT YILDIRIM’IN ARDINDAN
 3/1,(3/1) , 1-20

AFTER İRFAN MURAT YILDIRIM, A SON OF TWO COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
GÜRCÜSTAN QARAPAPAQLARI GÜRCÜSTAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜN VƏ MÜSTƏQİLLİYİNİN MÜDAFİƏSİNDƏ
 3/1,(3/1) , 21-39

KARAPAPAKHS OF GEORGIA IN DEFENSE OF THE TERRITORIAL INTEGRITY AND INDEPENDENCE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi AYDIN  
TARYAT YAZITI’NIN İNCELENMESİ
 3/1,(3/1) , 40-58

EXAMINATION OF THE TARYAT INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AKDAŞ  
İHSAN DENİZ: TAM ÇERÇEVESİNDE AÇLIK TEMASI
 3/1,(3/1) , 59-75

IHSAN DENIZ: THE THEME OF HUNGER IN THE STARVATION OF THE TAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut28
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN - Selahattin Muhammed ULAŞ  
ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ’NİN ETKİ ALANI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ: EN ÇOK İNDİRİLEN MAKALELER
 3/1,(3/1) , 76-98

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON THE SCOPE OF THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION (TEKE): MOST DOWNLOADED ARTICLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berk Can GÜMÜŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YUSUF AKÇURA VE RUSYA TÜRKLÜĞÜ
 3/1,(3/1) , 99-102

YUSUF AKÇURA AND RUSSIAN TURKISHNESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar ARGUZ - Simge BİLBEY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SUAT UNGAN’IN İKİ ESERİ ÜZERİNE
 3/1,(3/1) , 103-112

ON TWO WORKS BY SUAT UNGAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut31
Özet | Abstract | Tam Metin |